Easter Christmas (2018)'20

JAPEN! kunst als een kerf

[email protected] WO 24 OKT '18 TOT VR 21 DEC '18 Kunst Drift Collectief 2.0 JAPEN!

Kunst als een kerf in je geest, een jaap in je ziel. Indringend, onthullend of juist intiem. Onder de noemer ‘Japen!’ toont Galerie Drift werk van Philemon Mukarno (performance art), Efrat Zehavi (beelden & films) en Nick J. Swarth (‘Dirt Drawings’ & assemblages).

Het toeval, in de persoon van dichter en performer Nick J. Swarth, bracht deze vijf kunstenaars bij elkaar. Hij stelde de expositie samen i.s.m. IDFX Breda. Zaken die door het toeval aan elkaar worden gekoppeld, gaan onafwendbaar op elkaar inwerken. Automatisch ontstaan er lijnen en verbanden. Sommige dingen wijzen zichzelf. Neem de eerste letter van de voornaam van de deelnemende kunstenaars en je hebt een titel: ‘Japen!’ Dat mag willekeurig lijken, maar stiekem zegt de titel meer over het gebodene dan je op het eerste oog denkt. Er is een onmiskenbare verwantschap waar het de intensiteit en de directheid van de werken betreft. De prikkelende beelden zijn verlokkend, maar nodigen uit om voorbij de oppervlakte te kijken. Ook dat hebben de werken van de exposanten gemeen: ze snijden een stuk dieper dan je op het eerste oog denkt.

Het toeval is bij deze tentoonstelling een voorname rol toebedeeld. Het brengt vijf bijzondere kunstenaars bij elkaar en staat garant voor onverhoedse dwarsverbanden, die vorm krijgen in de uitgebreide randprogrammering. De wonderlijke werking van het willekeurig samenvoegen breidt zich ook uit tot de bezoeker, voor wie de komende maand in de ontwikkeling van het toevalsproces een geheel eigen rol is weggelegd.