Ensemble Gending was founded in 1989 with a mission to play newly composed music on a Javanese gamelan. This ancient instrument, with its rich bronze sound palette, offers surprising possibilities for contemporary composers. Through Ensemble Gending’s focus on innovation and creative development, over forty compositions for the ensemble have been written in more than 20 years. The ensemble has also initiated several interesting musical experiments, challenging composers to discover new possibilities for both Eastern and Western instruments through the combination of gamelan with other sound sources. For example, the ensemble has played programs where gamelan was combined with electronic soundtracks, Western percussion, vocal ensembles, brass instruments, and bamboo organs. The gamelan is not only a collection of percussion instruments but also inevitably brings composers, percussionists, and listeners into contact with the underlying culture. Since 2006, the ensemble has focused on deepening this cultural dimension by working closely with Indonesian composers and musicians and sharing the results with the widest possible audience in Europe and Indonesia.

Ensemble Gending is opgericht in 1989 met de missie nieuw gecomponeerde muziek te spelen op een Javaanse gamelan. Dit eeuwenoude instrumentarium met zijn rijke bronzen klankpalet biedt verrassende mogelijkheden voor hedendaagse componisten.

 

VERNIEUWING

Door de op vernieuwing en creatieve ontwikkeling gerichte instelling van Ensemble Gending zijn in ruim 20 jaar meer dan veertig composities voor het ensemble geschreven. Daarbij zijn op initiatief van het ensemble een aantal boeiende muzikale experimenten gerealiseerd. Door de gamelan te combineren met andere klankbronnen worden componisten uitgedaagd nieuwe mogelijkheden te ontdekken van zowel het oosterse als het westerse instrumentarium. Zo heeft het ensemble onder andere programma’s gespeeld waarbij de gamelan werd gecombineerd met elektronische klanksporen, met westers slagwerk, met vocaal ensemble, met koperblazers en met bamboe-orgel.

 

INDONESISCHE CULTUUR

De gamelan is niet alleen een verzameling slagwerk instrumenten, maar brengt componisten, slagwerkers en toehoorders ook onvermijdelijk in contact met de achterliggende cultuur. Sinds 2006 legt het ensemble zich er op toe deze culturele dimensie te verdiepen door ook nauw met Indonesische componisten en musici samen te werken en de resultaten te laten horen aan een zo groot mogelijk publiek in Europa én Indonesië.